آموزش ها


برای خرید ، ابتدا کارت مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و سپس با وارد کردن مشخصات خود به صورت صحیح و دقیق ( شماره موبایل - ایمیل ) روی دکمه پرداخت و ثبت کلیک میکنید ، بعد از دریافت کد تایید پیامکی و وارد کردن آن در کادر شما به درگاه پرداخت هدایت شده و بعد از پرداخت موفق طی چند دقیقه به صورت خودکار کارت شما صادر و اطلاعات آن برای شما ایمیل و پیامک خواهد شد.